Casestudie

Arbejdernes Landsbank i Kalundborg opnår årlige besparelser på 67%

Arbejdernes Landsbank har brugt kunstig intelligens til energioptimering i deres 70 filialer - men én filial har en særlig relevant historie at dykke ned i.

Arbejdernes Landsbank i Kalundborg opnår årlige besparelser på 67%

Arbejdernes Landsbank i Kalundborg opnår årlige besparelser på 67 %

Den børsnoterede danske bank Arbejdernes Landsbank har brugt kunstig intelligens til energioptimering i deres 70 filialer – men én filial har en særlig relevant historie at dykke ned i.

På Bredgade i Kalundborg har banken foretaget flere energioptimeringer – først ved at optimere driften af de tekniske anlæg og senere ved at installere energieffektive ventilationsmotorer.

I denne artikel forklarer vi, hvordan kunstig intelligens har hjulpet bankens energiansvarlige med at identificere energibesparelser og efterfølgende dokumentere effekten af de årlige besparelser.

Kunstig intelligens identificerede stort energispild i bygningen

Arbejdernes Landsbanks bygningsportefølje er, som de fleste andre bygningsejeres, en blanding af ældre og nyere bygninger. Nogle bygninger har velfungerende tekniske anlæg, der er centralt eller decentralt placeret og styret af bygningsstyringssystemet (CTS).

Da banken begyndte at analysere energiforbruget i sine filialer, blev det imidlertid klart, at ikke al bygningsautomatik fungerede efter hensigten. Filialen på Bredgade i Kalundborg var en af de bygninger, der havde den dårligste energimæssige performance.

Grafen nedenfor viser, hvordan energiforbruget i bygningen pludselig ændrede sit driftsmønster omkring den 23. juni 2019. Den kunstige intelligens identificerede det øgede grundlastforbrug, markeret med den stiplede linje. Her kan du se, hvordan tomgangsforbruget i alle tomgangstimer stiger fra ca. 2 kW til lidt over 6 kW.

Ventilationssystemet blev optimeret, hvilket resulterede i store besparelser

Forskellen på 4 kW mellem god og dårlig energimæssig performance lyder måske ikke af meget, men i en bankfilial, der "kun" har aktiv drift fra kl. 7 til 17 hver dag, er der langt flere timer, hvor bygningen er ubenyttet, end timer, hvor den bruges.

Ud af et års 8.760 timer er driftstiden kun ca. 2.500 timer – dvs. at banken er lukket mere end to tredjedele af tiden!

I afdelingen i Kalundborg blev problemet fundet i styringen af ventilationsanlægget. Det krævede ikke ny teknologi eller mange timer for teknikeren at rette op på problemet, da den dårlige drift blev opdaget.

Da styringen af ventilationssystemet blev optimeret, faldt grundlastforbruget tilbage til det optimale niveau for bygningen (markeret med en stiplet grøn linje).

Investering i nye ventilationsmotorer sænkede forbruget yderligere

Som led i en ambitiøs klimastrategi ønskede Arbejdernes Landsbank at optimere energiforbruget yderligere efter at have optimeret driften i alle 70 filialer. Filialen på Bredgade var et af flere steder, hvor der blev indkøbt nye EC-motorer til ventilationsanlæggene for at sænke energiforbruget endnu mere.

Som med den tidligere energiforbedring kunne ændringen måles i forhold til forbruget i bygningen. Da ventilationssystemerne nu kun kørte i driftstimerne, skulle energibesparelserne også findes her.

Som det fremgår af grafen nedenfor, faldt aktivitetsforbruget kraftigt under installationen og idriftsættelsen af de nye ventilationsmotorer, hvorefter forbruget stabiliserede sig på et væsentligt lavere niveau end før.

Begge energibesparelser dokumenteres automatisk med kunstig intelligens

Ligesom kunstig intelligens automatisk identificerede energispild, da ventilationssystemerne pludselig kørte om natten, har kunstig intelligens også hjulpet med at dokumentere energiforbedringer efter implementeringen.

For afdelingen i Bredgade er der således dokumenteret en besparelse på 45 megawatt-timer - eller ca. 90.000 kr. årligt ved en elpris på 2 kr. pr. kWh.

Før ventilationsmotorerne blev udskiftet - og driftstiderne reduceret - var det årlige forbrug ca. 68.000 kWh/år, og med dokumenterede energibesparelser på 45.000 kWh er energiforbruget derfor blevet reduceret med ca. 67 %.

Du kan læse mere om, hvordan Arbejdernes Landsbank arbejder strategisk med at skabe en mere bæredygtig bank, og hvordan de kan være med til at løfte din virksomhed.

PRØV ENTO GRATIS

Find ud af, hvor nemt det er at spare på energien

Integrer dine energidata gratis. Vi viser dig værdien, før du køber.

GRATIS DEMO

Begynd at reducere energiforbruget

Kom i gang og integrer data gratis. Vi viser dig værdien, før du køber.