Nyheder

Optimering af ventilationssystemers energiforbrug med kunstig intelligens

I samarbejde med 5 danske kommuner og IQ Energy Nordic arbejder vi på et projekt, der skal optimere energiforbruget på mere end 400 HVAC-systemer med kunstig intelligens.

Optimering af ventilationssystemers energiforbrug med kunstig intelligens.

HVAC-systemer står for en stor del af energiforbruget i offentlige og kommercielle bygninger. I dette projekt undersøger vi, hvordan HVAC-systemerne kan drives bedre ved hjælp af kunstig intelligens. Som noget nyt vil vores modeller bruge højopløselige forbrugsdata og indeklimadata fra IQ Energy Nordics undermålere.

Målet med projektet er at dokumentere en solid business case, der kan kopieres af andre bygningsejere.

Projektbeskrivelse.

Det toårige projekt forbinder energidata fra 400 HVAC-systemer i kommunale ejendomme med tilhørende indeklimadata fra serviceområderne. Disse data kombineres med data om vejr, bygningskarakteristika, brug og energikoder. Machine Learning-algoritmer vil blive udviklet til at identificere energispild, indeklimaproblemer og til at hjælpe med forebyggende vedligeholdelse.

Algoritmerne bruges til at hjælpe energistyrings- og overvågningscentret med at foreslå konkrete handlinger i forhold til styring af BMS og teknisk service. De konkrete handlinger videregives til kommunens driftspersonale, som i samarbejde med energistyringscentret implementerer, registrerer og overvåger effekten af tiltagene.

Blandt projektets partnere er IQ Energy Nordic, som vil være ansvarlig for energistyring, herunder indsamling af data fra bygninger og levering af dem til Ento Labs platform. Ento Labs er ansvarlig for udviklingen af algoritmer i projektet, og resultaterne bliver også gjort tilgængelige på Ento Labs' energioptimeringsplatform.

"Det bliver især spændende at få forbrugsdata fra HVAC-systemerne sammen med indeklimadata. I dag er vores modeller baseret på forbrugsdata fra hovedmålerne og gør ikke brug af data inde i bygningen. Det bliver spændende at se, hvor meget energi der kan spares, når vi kombinerer erfaringer fra dygtige operatører, dataindsamling og vores erfaringer inden for softwareudvikling og algoritmer. I det lange løb bliver det også spændende at se, hvordan resultaterne kan overføres til de mange tusinde bygninger, vi allerede har på vores platform.".

Malte Frederiksen
CCO, Ento

De kommunale partnere Høje-Taastrup, Rudersdal, Frederiksberg, Sønderborg og Roskilde Kommune giver adgang til bygninger og tekniske anlæg. Kommunerne repræsenterer forskellige stadier og strategier inden for datadrevet energioptimering. De bygninger, der indgår i projektet, repræsenterer en bred vifte - fra små daginstitutioner til rådhuse med mange HVAC-systemer. Kommunernes erfaringer bidrager således til, at resultaterne kan kopieres af andre offentlige og kommercielle bygningsejere, når projektet er afsluttet.

Projektet er støttet af ELFORSK med 1.390.000 kr. Læs mere om projektet her.